Dokumenty školy

ŠVP. k nahlédnutí u ředitelky školy

Minimální preventivní program

Plán práce poradenského zařízení

Plán školní družiny