Naše projekty

INKLUZE V PRAXI - ZŠ Vícenice u Náměště na Oslavou

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro ZŠ.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/000.7010

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ a extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ.

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta, osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na čtenářskou a matematickou gramotnost, cizí jazyky a inkluzi a rozvojové aktivity formou Čtenářského klubu a Klubu zábavné logiky a deskových her.