Naše úspěchy

LEGO TECHNIK DO ŠKOL


5. 11. NA NAŠÍ ŠKOLE PROBĚHLO 1.KOLO PROJEKTU LEGO TECHNIK DO ŠKOL PRO ŽÁKY 4. - 5. ROČNÍKŮ. SOUTĚŽ ORGANIZOVALA " MAS OSLAVKA" POD VEDENÍM PANÍ PETRY MĚRKOVÉ. ŽÁCI UTVOŘILI TÝMY - DVOJICE A SPOLEČNĚ PODLE ZADÁNÍ SESTROJILI  STROJ - AUTÍČKO, KTERÉ OVLÁDALI POMOCÍ TABLETU A KTERÉ MUSELO UJET CO NEJRYCHLEJI URČENOU DRÁHU. ZVÍTĚZILA DVOJICE GABRIELA MUCHOVÁ A VLADIMÍR SOBOTKA A POSTOUPILA DO DRUHÉHO KOLA.

14. LEDNA SE ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY  GABRIELA MUCHOVÁ A VLADIMÍR SOBOTKA ZÚČASTNILI 2. KOLA SOUTĚŽE "LEGO TECHNIK DO ŠKOL". DRUHÉ A ZÁROVEŇ POSLEDNÍ KOLO SOUTĚŽE PROBĚHLO V NÁMĚŠTI V DDM A ZÚČASTNILO SE JÍ 10 TÝMŮ. V TĚŽKÉ KONKURENCI ŠKOL HUSOVA, KOMENSKÉHO, MOHELNA,  STUDENCE, BŘEZNÍKA A RAPOTIC SE TÝM NAŠÍ ŠKOLY UMÍSTIL NA KRÁSNÉM 2. MÍSTĚ, TĚSNĚ ZA TÝMEM ZE ZŠ HUSOVA. GRATULUJEME!!!

MIKULÁŠ.

5. 12. ZAVÍTALI DO NAŠÍ ŠKOLY - JAKO KAŽDÝ ROK - MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERTI. ŽÁCI ŘEKLI BÁSNIČKY, ZAZPÍVALI PÍSNIČKY A SAMOZŘEJMĚ PŘISLÍBILI, ŽE SE VE VŠEM ZLEPŠÍ. NA ZÁVĚR DOSTALI SLADKOU ODMĚNU - ADVENTNÍ ČOKOLÁDOVÝ KALENDÁŘ a balíček od místních spolků.

VÝVOJ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ

22. 11. NAŠI ŠKOLU NAVŠTÍVIL MGR. PAVEL JOSEF MACKŮ, PH.D., ABY NÁS POUTAVÝM ZPŮSOBEM POUČIL A TAKÉ NÁZORNĚ PŘEDVEDL VÝVOJ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ DECHOVÝCH A STRUNNÝCH OD PRAVĚKU AŽ PO SOUČASNOST, OD PÍŠŤALKY AŽ PO LOUTNU. NA VŠECHNY NÁSTROJE NÁM ZAHRÁL, DOKONCE I NA UPRAVENOU HADICI OD PRAČKY. VŠEM SE BESEDA MOC LÍBILA.