Čarodějnice

Besip

Sopka

Korálky pro maminku

Velikonoční projekt

Už jsem čtenář

Plavání vysvědčení

Hravě žij zdravě

Den s panem farářem

Čistá Vysočina

Výchovný koncert

Titanic

Bruslení

Žonglér

Vystoupení se zvířátky

Výchovný koncert    ( BIGBÍT )

Vánoční besídka 19.12.2018

Knihovna a bruslení

Koncertní vystoupení - HVĚZDIČKA BLÝSKAVÁ

ROZSVÍCENÍ VÁNOČN´HO STROMU

Mikuláš

Bruslení a keramika

Florbal

Cykloturistika

Besídka